Mura Vendégház

Házirend

A vendégházban csak azok a vendégek lakhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják!
Felelősségvállalás
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért az üzemeltető felelősséget nem vállal!Kisebb értékeik megóvására használják a szobákban lévő bútorszéfeket.
Szállás
Az érkezés napján a szobát Vendégeink 14.00 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk. Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig! Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szállásra idegeneket ne engedjenek be.
Dohányzás
Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni TILOS! A kertben dohányzásra kijelölt helyek vannak. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, a hamutartót használni!
Tűzrakás, bográcsozás
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag,gumi) égetése SZIGORÚAN TILOS!
A kemencét előzetes egyeztetés után Üzemeltető fűti fel!
A kert és az épület zárása
Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épületek bejáratait kulcsra zárni! Az épület külső ajtói a kilincs felhúzását követően zárhatóak kulcsra.Kérjük a kulcsokra nagyon vigyázzanak, elvesztésük esetén a komplett zárcserét ki kell fizetni!
Háziállatok
A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be. Kérjük ügyeljenek arra, hogy az udvaron hagyott állatok a környezetben ne tegyenek kárt!
Berendezési tárgyak használata
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (asztal, székek, ágy, ágynemu, matrac, TV, DVD stb.) kérjük ne vigyék ki a vendégházakból!Kerti fa bútorokat használat után ne hagyják a szabadban esőnek kitéve!
Takarítás
A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell ügyeljenek a tisztaságra, ehhez minden eszköz biztosítva van minden házban (felmosó szett, seprű, partvis)!
Szemét elhelyezése
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges (konyhai szemetesbe való zsák a mosogató alatt található). Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük ürítsék ki azt a kertben található nagy szemetesbe!
Fűtés
A vendégház központi fűtéssel rendelkezik, melyet fa- gáz – cirkófűtés lát el.A fűtés a Házigaza feladata, kérjük a falon található termosztátot ne állítsák el.
Étkezés
A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre a belső asztalt használni.A szobákban étkezni tilos!
Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük ügyeljenek a növények épségére!
A kertben található eszközöket a Vendégek saját felelőségükre használhatják!Gyermekeket a kertben ne hagyják felügyelet nélkül, ez főleg a medence miatt szükséges.
Szauna
A szaunát Vendégeink előzetes egyeztetés után kedvezményes díjazásért használhatják, annak programozását csak Házigazda kezelheti!

A vendégházakból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!
Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a Házigazdának haladéktalanul jelezni, akár személyesen vagy telefonon a következő szám egyikén:
Orbán László:06-30-5054042, Herman Edit 06-30-3787038

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Mura Vendégház